ขั้นตอนการแจ้งซ่อม


- ให้นิสิตมาแจ้งซ่อมที่ห้องผู้จัดการหอพักเพื่อที่ผู้จัดการหอพักได้พิจารณาว่าเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

- ให้กรอกเอกสารใบแจ้งซ่อมกับผู้จัดการหอพัก มี 2 กรณีคือ

1. เสียเงิน และ ไม่เสียเงิน

1.1 กรณีเสียเงินเก็บตามราคาที่หอพักกำหนดและนำส่งบัญชี เพื่อให้ช่างเบิกของและรอการซ่อมต่อไป

1.2 กรณีไม่เสียเงินสามารถนำใบแจ้งซ่อม ส่งที่ตะกร้าช่างเพื่อรอซ่อมได้เลย

- รอช่างมาซ่อมภายใน 1 อาทิตย์ (กรณีเร่งด่วนสามารถขึ้นซ่อมได้ทันที)

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]