การใช้ชีวิตใน UP Dorm


      หอพัก UP Dorm เป็นหอพักที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นหอพักที่นิสิตปี 1 ทุกคนต้องมาพักตั้งแต่เริ่มเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตปีที่1 ทุกคน ซึ่งการเข้ามาพักที่หอพักของเรานั้น

จะเป็นการพักร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง ซึ่งอาจจะรู้จักกันมาก่อนแล้วหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ทำให้นิสิตได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมและเพื่อนที่พักอาศัยอยู่ภายในห้องพักเดียวกัน อาคารเดียวกันหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนอาคารอื่นๆด้วย

อีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของหอพักที่กำหนดขึ้น ทำให้นิสิตมีระเบียบวินัยในตัวเองมากขึ้น รวมทั้งยังมีความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้น และทางหอพักยังมีกิจกรรมภายในโครงการของหอพัก ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต

เพื่อให้นิสิตได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการซ้อมหนีไฟประจำปี ซึ่งมีประโยชน์และมีความสำคัญ และโครงการประกวดวงดนตรี ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้นิสิตได้แสดงความสามารถในตัวเอง เป็นต้น

อีกทั้งภายในบริเวณหอพักยังมีส่วนพักผ่อนที่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ตามที่นิสิตสนใจได้ เช่น การออกกำลังกายโดยการเล่นแบดมินตัน การเล่นสเก็ตบอร์ด หรือแม้กระทั่งทำกิจกรรมสันทนาการของแต่ละคณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับนิสิต

อีกทั้งยังเป็นการผ่อนคลายจากการเรียนอีกด้วย

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]