อาหารประจำหอพัก

อาหาร เมื่อเราเป็นปลาดิบเรานึกถึงประเทศญี่ปุ่น และเมื่อเราเห็นหมูปิ้งสมุนไพร เราจะนึกถึง UP Dorm

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]