การรายงานตัวเข้าหอพัก

เริ่มตั้งแต่นิสิตเสร็จสิ้นจากการายงานตัวกับมหาวิทยาลัย จากนั้นนำรถเข้ามาภายในบริเวณหอพัก

โดยทางหอพักได้จัดให้มี รปภ. ทั้งหมด 6 จุด ดังนี้

    - จุดที่ 1 ตรงประตูทางเข้าหอพัก
   - จุดที่ 2 บริเวณตรงกลางระหว่างจุดที่ 1 และป้อมรปภ. A1 ( เพื่อคอยแจ้งให้นิสิตนำของลงจากรถ และแจ้งให้ผู้ปกครองนำรถไปจอดยังจุดจอดรถที่เตรียมไว้ให้ )
   - จุดที่ 3 ป้อมรปภ. A1 ( เพื่อดูแลความเรียบร้อยของรถเข็น รวมทั้งบอกทางให้กับนิสิตและผู้ปกครอง)
   - จุดที่ 4 บริเวณตรงกลางระหว่างป้อมรปภ. A1 จนถึงประตูทางออก ( เพื่อคอยแจ้งให้นิสิตนำของลงจากรถ และแจ้งให้ผู้ปกครองนำรถไปจอดยังจุดจอดรถที่เตรียมไว้ให้ )
   - จุดที่ 5 บริเวณประตูทางออก
   - จุดที่ 6 ป้อมรปภ. A2 ( เพื่อดูแลความเรียบร้อยของรถเข็น รวมทั้งบอกทางให้กับนิสิตและผู้ปกครอง )

สำหรับในส่วนของสถานที่พักรอนั้น ทางหอพักได้จัดตั้งเต็นท์ จำนวน 3 เต็นท์ ดังนี้
   - บริเวณข้างป้อมรปภ.A1 ทั้งซ้ายและขวา
   - บริเวณข้างป้อมรปภ.A2 บริเวณที่จอดรถชั่งคราว

และในส่วนของการบริการ ทางหอพักมีบริการน้ำเย็น โดยจัดตั้งเครื่องกดน้ำดื่มจำนวน 3 ถัง ดังนี้
   - บริเวณป้อมรปภ.A1 จำนวน 2 ถัง
   - บริเวณป้อมรปภ. A2 จำนวน 1 ถัง

- ส่วนของรถเข็นบริการมีจำนวน 16 คัน โดยแบ่งไว้สำหรับหอพัก 3,4,5,6,7,9 จำนวน 12 คัน และสำหรับหอพัก 1,2 จำนวน 4 คัน

- ในส่วนของแม่บ้าน คนสวน และช่างซ่อมบำรุงนั้น จะเป็นฝ่ายบริการด้านรถเข็น โดยจะช่วยนิสิตและผู้ปกครองเข็นรถพร้อมสิ่งของต่างๆ เข้าสู่แต่ละหอพักและนำรถเข็นที่ใช้แล้วกลับมาคืนยังจุดจอดรถเข็นเพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองคนอื่นๆ ได้ใช้รถเข็นในหารขนของด้วย

- เมื่อนิสิตขนของมายังหอพักแล้ว ให้นิสิตนำเอกสารการจ่ายเงินจากธนาคาร มาติดต่อที่ผู้จัดการหอพักแต่ละอาคาร จากนั้นผู้จัดการหอพักจะตรวจเช็คพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของค่าใช้จ่าย ดังนี้


ค่าหอพักห้องพัดลม 17,100 บาท/คน/ปีการศึกษา
      - ค่าหอพัก 16,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
      - ค่าน้ำ 200 บาท/คน/ปีการศึกษา
      - ค่าประกันความเสียหาย 900 บาท/คน/ปีการศึกษา
ค่าหอพักห้องแอร์ 25,100 บาท/คน/ปีการศึกษา
      - ค่าหอพัก 24,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
      - ค่าน้ำ 200 บาท/คน/ปีการศึกษา
      - ค่าประกันความเสียหาย 900 บาท/คน/ปีการศึกษา
เมื่อตรวจเช็คเอกสารการจ่ายเงินแล้ว แจ้งให้นิสิตจ่ายเงินค่ามัดจำกุญแจ 50 บาท และค่ามัดจำคีย์การ์ด 50 บาท โดยให้นิสิตเซ็นรับกุญแจและคีย์การ์ด ในสัญญามัดจำกุญแจ จากนั้นมอบกุญแจและคีย์การ์ดแก่นิสิต พร้อมทั้งบอกทางไปยังห้องพักให้แก่นิสิตทราบ เพื่อให้นิสิตขนของเข้าห้องพักเป็นลำดับสุดท้าย

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]