Untitled Document

     การบริจาคสิ่งของ ในแต่ละปีเมื่อนิสิตย้ายออกไปหอนอกจะมีข้าวของมาก ทางหอพักจึงได้จัดโครงการรับบริจาคสิ่งของ เพื่อที่จะนำของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีนำไปบริจาคให้กับเด็กที่ยากจน โดยจะประสานงานกับสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดพะเยาให้มารับและนำไปบริจาคต่อไป


 

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]