ติดต่อเรา


Address : หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา - 19 ม.2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Email : Feedback@updorm.com

Facebook : https://www.facebook.com/UP-Dorm-284100781942076/

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]