การให้คำปรึกษา

ผู้จัดการหอพักสามารถให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆได้ เช่น
- เรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
- เรื่องการเรียน การทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- เรื่องต่างๆ ที่สามารถให้คำปรึกษาได้

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]