การไหว้

การไหว้ ถือเป็นประเพณีไทยที่ผู้มีอายุน้อยกว่าจะไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่า เราจะไหว้และกล่าวทักทาย ว่า “สวัสดี ครับ / ค่ะ”

ตอนเช้าและตอนเย็นของทุกวัน


 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]