โรงทาน


วิธีสร้างบุญบารมี

บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจา ใจและกุศลธรรม

บารมี มีความหมายว่า คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง

วิธีสร้างบุญบารมี มีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การให้ทาน, การรักษาศีลและการเจริญภาวนา


การจัดตั้งโรงทาน
ในแต่ละปีหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดตั้งโรงทาน 2 ครั้ง โรงทาน คือ สถานที่แจกจ่ายอาหารแก่คนทั่วไปเป็นการกุศล

การตั้งโรงทานในวัดนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนยากคนจน ไม่ได้จำกัดเฉพาะลูกศิษย์วัด ใครจะเดินเข้ามากินก็ได้ ที่สำคัญเป็นการร่วมทำบุญกับทางวัด โรงทานวัดแม่กาไร่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2553
             เป็นการจัดตั้งโรงทานน้ำชาเย็น ในงานสลากภัตร ซึ่งภายในงานจะมีการฟ้อนรำของนาง
รำ และมีชาวบ้านจากหลายๆหมู่บ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยน้ำชาเย็นที่แจกจ่ายเป็นการลงมือต้มและคัดเลือกวัตถุดิบเอง ของบุคลากรหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา โรงทานวัดแม่กาหลวง ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
             เป็นการจัดตั้งโรงทานน้ำชาเย็น ในงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งภายในงานจะมี
นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และชาวบ้านมาร่วมงาน โดยน้ำชาเย็นที่แจกจ่ายเป็นการลงมือต้มและคัดเลือกวัตถุดิบเอง ของบุคลากรหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา


 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]