Untitled Document

ห้องซ้อมดนตรี The Rock (ประเภทห้องแอร์)

มีพื้นที่ 20 ตารางเมตร
อัตราให้บริการในการใช้ห้อง ชั่วโมงละ 160 บาท
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 21.00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องซ้อมดนตรี The Rock

          1.กลอง 1 ชุด
          2.กีต้าร์ไฟฟ้า 2 ตัว
          3.เบส 1 ตัว
          4.ลำโพงและตู้แอมป์ 2 ชุด
          5.ไมโครโฟน

 

 

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]