สะพานรัก

คือ สะพานเชื่อมความรักความผูกพันระหว่าง นิสิต กับ UP Dorm

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]