บุคลากร UP Dorm ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านดอกบัว

บุคลากร UP Dorm ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านดอกบัว จ.พะเยาซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านดีเด่น หลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ

1.ความพอประมาณ

2.ความมีเหตุผล

3.มีภูมิคุ้มกัน

จังหวัดพะเยามีประวัติ ศาสตร์ยาวนานและมีของดีๆอีกมาก ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาบ้างแล้ว แต่ผู้คนที่พะเยายังคงมีอัธยาศัยดี มีมิตรไมตรี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ วัฒนธรรมไทยยังคงเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนแปลง หวังว่าวีดีโอนี้จะให้ความรู้ได้ไม่มากก็น้อยครับ

 

 

University Dormitory Of Phayao หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
© 2010
 [ผู้ดูแลระบบ]